Eco Technology

Sisteme de reducere la consumului de benzina, motorina sau gaz din instalatii casnice sau industriale

SISTEMUL SUPERCATALIZATOR

Sistemul folosit de Vosges pentru cartuşul SUPER CATALYZER se bazează pe efectele ştiinţifice ale unui intens camp magnetic cu o foarte mare intensitate (10.000 Gauss).


    Acest camp magnetic nu e produs de legături electrice, ci de MAGNEŢI NATURALI PERMANENŢI şi deci puterea lor nu decade în timp. Acţiunea campului magnetic reduce fizic energia de legatură între atomii de carbon şi hidrogen transformand combustibilii în combinaţii particulare, reactive şi dinamice denumiţi ”Radicali”. În acest mod se obţine o reducere a consumului specific, o mai mică poluare a aerului, totala recuperare a energiei chimice incă disponibilă in gazele nearse, micşorarea particulelor în suspensie responsabile de opacitatea fumurilor, oxidarea totală a gazelor arse (HC, CO, C) în anhidridă carbonică şi apă.


    Pentru soliditatea şi rezistenţa sa particulară Supercatalizatorul nu necesită, odata instalat, costuri de manoperă şi intreţinere.

Schema de functionare a sistemului Supercatalizator

Super Catalizator

SISTEMUL NEW ARA

   Sistemul folosit de Vosges pentru acceleratorii ionici NEW ARA rezolvă in totalitate şi în mod radical numeroasele inconveniente şi daune datorate depozitelor şi incrustaţiilor de calciu in aparate şi ţevi.


   Principiul de funcţionare e simplu şi sofisticat în acelaşi timp; se bazează pe trecerea forţată a apei printr-un camp magnetic de o intensitate foarte puternică (10.000 Gauss).


   Acest camp magnetic nu e produs de legături electrice, ci de MAGNEŢI NATURALI PERMANENŢI şi deci puterea lor nu decade in timp. În acest mod, calcarul in loc să se depoziteze şi să se solidifice în ţevi se transformă într-un precipitat moale, pulverulent (numit Aragonit) similar cu talcul care se menţine în suspensie şi nu provoacă incrustaţii. Pe langă aceasta NEW ARA determină dizolvarea progresivă a incrustaţiilor calcaroase deja existente.


   Pentru soliditatea şi rezistenţa sa particulară NEW ARA nu necesită, odată instalat, costuri de manoperă şi intreţinere.

Schema de functionare a sistemului New Ara

Accelerator Ionic New Ara